lata 2010-2012 - studia podyplomowe PJM

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich chętnych na drugą edycję Studiów Podyplomowych "Polski Język Migowy" (2010/2011-2011/2012).

Pozytywne doświadczenia z pierwszych w historii Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszych w Polsce studiów tego typu, które odbyły się w latach 2008-2010, uzasadniają otwarcie nowej ich edycji. Nieustającą potrzebą edukacji niesłyszących w Polsce jest organizacja systemu kształcenia nauczycieli w zakresie Polskiego Języka Migowego. Kadra dydaktyczna szkół dla niesłyszących często nie zna biegle rodzimego języka populacji Głuchych w Polsce. W najlepszym razie nauczyciele posługują się miganą odmianą polszczyzny - Systemem Językowo-Migo­wym. Ważną potrzebą jest też wykształcenie tłumaczy PJM. Rodzimi użytkownicy PJM, Głusi lub tzw. CODA, czyli słyszący z rodziny niesłyszącej, choć PJM znają, nie są przygotowani zawodowo do pracy tłumacza. Standardowych studiów uniwersyteckich z zakresu PJM, stacjonarnych lub zaocznych, w Polsce nie ma. Perspektywa uchwalenia przez Sejm Ustawy o Polskim Języku Migowym uzasadnia konieczność prowadzenia stu­diów podyplomowych kształcących kadrę specjalistów i praktyków. Nauczyciele szkół dla niesłyszących i tłumacze języka migowego muszą mieć przygotowanie językoznawcze do pracy z ję­zykiem obcym. Język polski, którego uczą lub na który tłumaczą, jest dla Głuchego językiem obcym. Studia Podyplomowe "Polski Język Migowy" wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób pracujących z Głuchymi, zarówno słyszących, jak i głuchych. Wykłady i większa część ćwiczeń prowadzone są w języku polskim (m.in. przez współpracowników Pracowni Lingwistyki Migowej). Wszystkie tłumaczone są symultanicznie na PJM.