8-11 lutego 2011 r. - warsztaty korpusowe w Hamburgu

Wizyta członków PLM w Instytucie Niemieckiego Języka Migowego i Komunikacji Głuchych w Hamburgu i udział w warsztatach "Korpusowe badania lingwistyczne nad polskim językiem migowym (PJM) i niemieckim językiem migowym (DGS)".

Warsztaty przygotowane przez zespół prof. Christiana Rathmanna były ważnym krokiem na naszej drodze do korpusu PJM. Badacze z Hamburga realizują 15-letni projekt korpusu niemieckiego języka migowego, który będzie podstawą słownika DGS. Dzięki temu, że ich prace trwają już kilka lat, mogli udzielić nam wielu cennych wskazówek dotyczących metodologii badań, technik elicytacyjnych, wyposażenia studia nagraniowego czy metod anotacji tekstu migowego. Projekt warsztatów był finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Słowa kluczowe: