10 marca 2014 r. - 6. Tydzień Mózgu

10 marca 2014 r. w ramach 6. Tygodnia Mózgu w Poznaniu dr Paweł Rutkowski wygłosił wykład pt. "Migający mózg". Podczas wystąpienia dr Rutkowski referował prowadzone przez PLM we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego badania nad predykatami klasyfikatorowymi w PJM finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu INTER.

Więcej informacji o 6. Tygodniu Mózgu oraz program wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej organizatorów.

Słowa kluczowe: