15 maja 2011 r. - konferencja SLiP

Pracownia Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na międzynarodową konferencję "Lingwistyka Migowa w Polsce" / "Sign Linguistics in Poland" (SLiP-1), która odbędzie się w niedzielę 15 maja 2011 r. od 9:00 do 17.30 w sali D w Auditorium Maximum (Kampus Centralny UW, Krakowskie Przedmieście 26/28).

Program konferencji:

9.00-9.45 Marek Świdziński "Our history: a linguist's discovery of the World of Silence"
9.45-10.15 Paweł Rutkowski "Section for Sign Linguistics - activities and plans"
10.15-10.45 Aleksandra Kalata-Zawłocka "Past, present and future of sign language interpreting in Poland"
przerwa na kawę
11.00-12.00 Christian Rathmann and Gabriele Langer "Two Aspects in the DGS Corpus Project: Involvement of Deaf Communities and Annotation"
12.00-12.30 Jadwiga Linde-Usiekniewicz "Linearity and non-linearity in natural languages"
12.30-13.00 Nina Suszczańska and Przemysław Szmal "Thel, a formal representation language for Polish Sign Language"
przerwa na kawę
14.30-15.00 Christian Rathmann "Verb agreement in sign language"
15.00-15.30 Małgorzata Januszewicz "Przestrzeń topograficzna w PJM - kierunki badań"
15.30-16.00 Ewelina Moroń "Ideologizacja dyskursu o głuchocie"
przerwa na kawę
16.15-16.45 Justyna Kotowicz "Code-blending: simultaneous mixing of signed and spoken language elements in communication"
16.45-17.15 Magdalena Bartnicka "Egocentric speech as an issue in sign language research"

Dodatkowo w poniedziałek 16 maja od 13.00 do 16.30 odbędzie się seminarium poświęcone problemom społeczności Głuchych (Stary BUW, Kampus Centralny UW, s. 207).

Program seminarium:

13.00-13.30 Alexander von Meyenn "German Deaf Association and its Involvement in the Implementation of UN-Convention of Human Rights for People with Disabilities"
13.30-14.00 Stefan Goldschmidt "E-learning in Deaf Studies "Taubwissen" - the current status of the project"
14.00-14.30 Małgorzata Czajkowska-Kisil "Edukacja głuchych w Polsce"
przerwa na kawę
15.00-15.30 Iwona Grzesiak "Dlaczego w Polsce brak jest słownika PJM?"
15.30-16.00 Joanna Łacheta "Prace nad ustawą o PJM"
16.00-16.30 Katarzyna Gerula "Ustawa o Słoweńskim Języku Migowym i sposoby jej realizacji"

Oba spotkania mają charakter otwarty. Zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie na język polski i angielski, a tak?e na PJM (polski język migowy) i DGS (niemiecki język migowy). Serdecznie zapraszamy i prosimy o przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym.

Słowa kluczowe: