Materiał filmowy z wykładu dr. Pawła Rutkowskiego

Materiał filmowy z wykładu dr. Pawła Rutkowskiego wygłoszonego w ramach obchodów 6. Tygodnia Mózgu w Poznaniu (z tłumaczeniem na PJM).