12 kwietnia 2014 r. - konferencja w Austrii

W dniach 11-12 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie w Klagenfurcie w Austrii odbyły się warsztaty SignNonmanuals – Functions of nonmanuals in sign languages organizowane przez Centrum Języka Migowego i Komunikacji Głuchych (ZGH).

Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak i Piotr Mostowski z PLM zaprezentowali na warszatach wystąpienie zatytułowane "Is the grammatical category of negation coded non-manually in Polish Sign Language (PJM)?".

Słowa kluczowe: