25 maja 2011 r. - zebranie konsorcjum projektu COST

Udział dr. Pawła Rutkowskiego w zebraniu konsorcjum projektu
"Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage" w Brukseli.

Podczas spotkania zadecydowano o przyznaniu zespołowi PLM organizacji prestżowej konferencji międzynarodowej z zakresu lingwistyki migowej - FEAST (Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory). FEAST 2012 już za rok w Warszawie.

Słowa kluczowe: