27-28 sierpnia 2011 r. - konferencja GMG3

Konferencja „Ja-my-oni. Jak poczuć siłę we wspólnym działaniu” to już trzecia konferencja z cyklu „Głusi Mają Głos”. Pierwsza z nich odbyła się 8-9 marca 200 r. w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie z inicjatywy Instytutu Polskiego Języka Migowego. Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Instytut Polskiego Języka Migowego, Fundację Promocji Kultury Głuchych KOKON oraz Pracownię Lingwistyki Migowej.

Program konferencji:

Sobota, 27.08.2011
10:00 – 10:30 Rozpoczęcie konferencji
10:30 – 11:00 mgr Tomasz Świderski, „Siła Rogowskiego. Ambicje, poświęcenie i oddanie głuchego absolwenta IGiO”
11:00 – 11:30 mgr Joanna Olejnik, „Deaf Power”
11:30 – 12:00 mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil, „Jak uratować Polski Język Migowy?”
12:00 – 12:30 Dyskusja
12:30 – 13:00 Przerwa na kawę i herbatę
13:00 – 13:15 dr Paweł Rutkowski "Korpus PJM"
13:15 – 13:45 mgr Joanna Łacheta, mgr Michał Łach, „Głuchy tłumacz”
13:45 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 15:30 mgr Marcin Daszkiewicz, "Międzypokoleniowa transmisja kulturowo - językowa pomiędzy starszymi a młodszymi Głuchymi"
15:30 – 16:00 Magdalena Troszczyńska, „Toksyczni głusi i słabo słyszący – wpływ na środowisko”
16:00 – 16:30 Dyskusja
16:30 – 17:00 mgr Magdalena Bielak, „Deaf Can”
17:00 – 17:30 mgr Angelika Jakubowska, „Głuchy Lider”
17:30 – 17:40 Występ artystyczny
17:40 – ... Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

Niedziela, 28.08.2011
10:00 – 10:30 Marek Śmietana, „CODA – rozwinięcie tematu”
10:30 – 11:00 mgr Agnieszka Klimczewska „CODA - mity i fakty”
11:00 – 11:30 mgr Agnieszka Klimczewska, „Nasze historie, nasza historia”
11:30 – 12:00 Przerwa na kawę i herbatę
12:00 – 12:30 Bernard Kinow "Pomiędzy Ciszą i Dźwiękiem: życie na pograniczu dwóch kultur"
12:30 – 13:00 mgr Małgorzata Czajkowska – Kisil, „Słyszące Dzieci Niesłyszących Rodziców - co nas boli?”
13:00 – 13:30 Apel CODA
13:30 – 14:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Strona konferencji

Relacja na stronie ONSI TV

Wywiad z Małgorzatą Czajkowską-Kisil, prelegentką na konferencji, członkiem PLM

Słowa kluczowe: