1 sierpnia 2014 r. - "Nasz elementarz" - adaptacja dla dzieci głuchych

Pracownia Lingwistyki Migowej opracowała na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej adaptację pierwszej części podręcznika „Nasz elementarz” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów głuchych posługujących się PJM. Wszystkie teksty z „Naszego elementarza” zostały przetłumaczone na PJM i włączone do specjalnie stworzonej aplikacji multimedialnej, która będzie towarzyszyć podręcznikowi jako płyta DVD. Na płycie znajdują się również dodatkowe teksty dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych.

Analogiczne adaptacje powstaną dla kolejnych części „Naszego elementarza”. Ponadto powstanie książka ułatwiająca uczniowi głuchemu przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. W atrakcyjny i przystępny sposób przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki. Wykorzystana zostanie metodologia glottodydaktyczna obecna w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Adaptację książkową oraz aplikację multimedialną można pobrać ze strony internetowej MEN.

Słowa kluczowe: