22-23 września 2014 r. - konferencja PTJ w Krakowie

W dniach 22-23 września 2014 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbył się LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt. "Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie".

Podczas zjazdu zostały zaprezentowane dwa wystąpienia dotyczące PJM:
"Predykaty klasyfikatorowe polskiego języka migowego (PJM) z perspektywy gramatycznej i neurolingwistycznej" (autorstwa Pawła Rutkowskiego, Piotra Mostowskiego, Łukasza Boli, Katarzyny Jednoróg, Marcina Szweda, Pawła Boguszewskiego i Artura Marchewki) oraz "Status elementów niemanualnych towarzyszących negacji w polskim języku migowym (PJM) – badanie korpusowe" (autorstwa Pawła Rutkowskiego, Anny Kuder, Joanny Filipczak i Piotra Mostowskiego).

Słowa kluczowe: