25-27 listopada 2011 r. - szkolenie ESI

Szkolenie w ramach międzynarodowego projektu EuroSign Interpreter.

W dniach 25-27 listopada br. w Warszawie w ramach międzynarodowego projektu EuroSign Interpreter odbyło się pilotażowe szkolenie w zakresie tłumaczenia między językami migowymi. Organizatorem szkolenia była Pracownia Lingwistyki Migowej, reprezentująca Uniwersytet Warszawski — jednego z czterech partnerów projektu. W szkoleniu udział wzięło 23 uczestników z czterech krajów: Anglii, Niemiec, Czech oraz Polski. Poza jedną osobą, wszyscy byli głusi. Szkolenie, w międzynarodowym języku migowym (IS) prowadzili dwaj głusi trenerzy: z Niemiec oraz Czech.

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestnicy mieli okazję poznać kolegów i koleżanki tłumaczy z innych krajów, wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przedstawiciele poszczególnych krajów omawiali sytuację języka migowego, tłumaczenia, środowiska głuchych, z jaką mają do czynienia w swojej części Europy. Porównywali możliwości wykonywania zawodu tłumacza przez osoby głuche oraz praktyki tłumaczeniowe stosowane w swoich krajach. W trakcie szkolenia, uczestnicy analizowali tłumaczenia na rodzime języki migowe wykonane przez zagranicznych tłumaczy, dyskutowali na tematy związane z etyką zawodu tłumacza oraz pracy w teamie.

Szkolenie, choć trwało zaledwie trzy dni, było intensywne. Uczestnicy aktywnie angażowali się w wymianę wiedzy i doświadczeń, starali się wypracować odpowiedzi na nurtujące ich pytania, chętnie wykonywali ćwiczenia proponowane przez trenerów. Wieczorami, po zajęciach, dyskusje kontynuowane były podczas wspólnych kolacji. Szkolenie w ramach projektu Euro Sign Interpreter to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, a nawet w Europie — niezwykle interesujące pod względem prezentowanych treści, jak również językowym i kulturowym.

Słowa kluczowe: