18-19 września 2014 r. - konferencja leksykograficzna

W dniach 18-19 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła V konferencja Glosa do leksykografii, podczas której zaprezentowano referat dotyczący prac nad słownikiem PJM powstającym w naszej Pracowni. Autorami wystąpienia "Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego" byli Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski i Małgorzata Czajkowska-Kisil.