5-7 czerwca 2014 r. - konferencja OLINCO

W dniach 5-7 czerwca 2014 r. członkowie PLM wzięli udział w konferencji Olomouc Linguistics Colloquium – OLINCOorganizowanej przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu w Czechach. Na spotkaniu zaprezentowano wystąpienie zatytułowane "The Syntax of Adjectival Modification in Polish Sign Language (PJM)" autorstwa Pawła Rutkowskiego, Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil, Joanny Łachety i Anny Kuder.

Słowa kluczowe: