27 września 2014 r. - wykład gościnny w Budapeszcie

27 września 2014 r. dr Paweł Rutkowski wygłosił na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) w Budapeszcie na Węgrzech na zaproszenie stowarzyszenia Polonia Nova wykład gościnny zatytułowany "Polski język migowy, czyli o komunikacji głuchych Polaków".

Słowa kluczowe: