25-29 sierpnia 2014 r. - konferencja w Pradze

W dniach 25-29 sierpnia 2014 r. na Uniwersytecie Karola w czeskiej Pradze odbyła się letnia szkoła i konferencja Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014, w której udział wzięli członkowie PLM.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy wystąpienia dotyczące PJM: "The Role of Lexical Iconicity in the Interpretation of PJM Signs (plakat)" autorstwa Joanny Filipczak, Piotra Mostowskiego, Sylwii Łozińskiej i Pawła Rutkowskiego, "Space and Movement as Elements of Narrative Strategies in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study” (plakat) autorstwa Jadwigi Linde-Usiekniewicz, Anny Kuder i Małgorzata Czajkowskiej-Kisil oraz "The Polish Sign Language (PJM) Corpus Project: Current Status and Future Plans" autorstwa Pawła Rutkowskiego, Joanny Filipczak, Piotra Mostowskiego, Joanny Łachety, Sylwii Łozińskiej i Magdy Schromovej.