15 grudnia 2014 r. - kolejne części "Naszego elementarza"

Pracownia Lingwistyki Migowej opracowała na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej adaptację kolejnych części podręcznika „Nasz elementarz” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów głuchych posługujących się PJM.

Na całość adaptacji "Naszego elementarza" składa się podręcznik oraz aplikacja mulimedialna zawierająca m.in. tłumaczenia na PJM tekstów z książki. Adaptacja książkowa oraz aplikacja są dostępne na stronie internetowej MEN.

Obecnie trwają końcowe prace nad adaptacją ostatniej części podręcznika.

Słowa kluczowe: