3-4 grudnia 2011 r. - konferencja "Teoria i praktyka przekładu PJM"

„Teoria i praktyka przekładu PJM. Tłumacze siłą Głuchych” - pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona tłumaczeniom na język migowy organizowana przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Relacja ze strony Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego:

W dniach 3-4 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego zorganizowało historyczną, bo pierwszą w Polsce, konferencję poświęconą tłumaczeniu Polskiego Języka Migowego. Wśród prelegentów gościli teoretycy oraz praktycy wyżej wymienionego przekładu. W związku z dramatycznym niedoborem tego typu usług na rynku tłumaczeniowym oraz ze zwiększeniem świadomości na temat umiejętności przekładowych tłumaczy, konferencja była potrzebą chwili oraz ważnym krokiem ku zmianie wizerunku tłumacza PJM.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. współpracownicy PLM - prof. Marek Świdziński, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Agnieszka Laskowska-Klimczewska, Joanna Łacheta i Aleksandra Kalata-Zawłocka.
Więcej na www.stpjm.org.pl

Słowa kluczowe: