10-11 grudnia 2011 r. - spotkanie konsorcjum ESI

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie konsorcjum projektu EuroSign Interpreter, w którym uczestniczy nasza Pracownia.

W spotkaniu wzięli udział tłumacze i badacze z Uniwersytetu Sussex, Instytutu Niemieckiego Języka Migowego i Komunikacji Głuchych oraz Czeskiej Izby Tłumaczy Języka Migowego. Jego celem była współpraca przy tworzeniu nowoczesnych narzędzi kształcenia tłumaczy pracujących pomiędzy dwoma językami migowymi - materiałów dydaktycznych zarówno w formie pisanej, jak i migowej.

Słowa kluczowe: