luty 2015 r. - prace nad Korpusowym Słownikiem PJM

Trwają dalsze prace nad pierwszym słownikiem polskiego języka migowego w całości opartym na materiale źródłowym zaczerpniętym z korpusu PJM. Słownik powstaje dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki w ramach realizacji projektu "Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM".

Zespół słownikowy jest już na etapie opracowywania przykładów zaczerpniętych z korpusu, ku końcowi zbliżają się także prace nad wizualną stroną projektu. Planowany jest otwarty dostęp do słownika za pośrednictwem internetu.