marzec 2015 r. - prof. Trevor Johnston w Warszawie

Trevor Johnston – profesor lingwistyki migowej na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Macquariego w Sydney w Australii – przebywa z miesięczną wizytą w Polsce w ramach realizacji projektu "Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu PJM" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Profesor Johnston jest wybitnym specjalistą w dziedzinie anotacji korpusów języków wizualno-przestrzennych, od wielu lat prowadzi badania nad australijskim językiem migowym. W trakcie swojego pobytu w Polsce prof. Johnston będzie spotykał się z zespołem PLM, aby dyskutować nad problemami metodologicznymi powstałymi podczas procesu anotacji korpusu PJM.

Słowa kluczowe: