16-18 marca 2015 r. - nagrania na Łotwie

W dniach od 16 do 18 marca 2015 r. w Rydze przeprowadzono nagrania łotewskiego języka migowego (Latviešu zīmju valoda). Dane zbierały współpracujące z PLM doktorantki KJOWPiB UW - Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz i Magda Schromová. W nagraniach uczestniczyli rodzimi użytkownicy łotewskiego języka migowego, przedstawiciele różnych grup wiekowych.

Serdecznie dziękujemy Łotyszom za chęć udziału w nagraniach i pomoc w ich organizacji.

Słowa kluczowe: