27 marca 2015 r. - zakończenie wizyty prof. Trevora Johnstona

27 marca zakończyła się miesięczna wizyta Trevora Johnstona – profesor lingwistyki migowej na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Macquariego w Sydney w Australii – w PLM. Pobyt prof. Johnstona związany był z realizacją grantu "Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu PJM" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Podczas wizyty prof. Johnston odbywał liczne spotkania z zespołem PLM, podczas których dyskutowane były zagadnienia metodologiczne dotyczące anotacji korpusu PJM.
Serdecznie dziękujemy prof. Johnstonowi za wsparcie merytoryczne, owocne dyskusje i ciekawe wykłady!

Słowa kluczowe: