2-3 lipca 2015 r. – konferencja "Colour and colour naming"

W dniach 2-3 lipca 2015 r. w Centro de Linguística Uniwersytetu Lizbońskiego odbyła się konferencja "Colour and colour naming: crosslinguistic approaches", na której zaprezentowano wystąpienie dotyczące PJM.

Autorami referatu "Color Names in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-Based Study" byli Paweł Rutkowski i Sylwia Łozińska.

Słowa kluczowe: