Film Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Film dotyczący badań prowadzonych przez dr. Pawła Rutkowskiego i zespół PLM zrealizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Słowa kluczowe: