28-29 września 2015 r. – referaty na LXXIII konferencji PTJ w Kielcach

W dniach 28-29 września 2015 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt. "Granice interpretacji lingwistycznej".

Podczas konferencji zostały zaprezentowane dwa wystąpienia dotyczące PJM:
"Lingwistyczne aspekty adaptacji „Naszego elementarza” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" autorstwa Piotra Mostowskiego i Pawła Rutkowskiego oraz "Ikoniczność leksyki polskiego języka migowego (PJM): badania eksperymentalne" Joanny Filipczak, Piotra Mostowskiego, Anny Kuder i Pawła Rutkowskiego.