1 października 2015 r. – elektroniczna wersja tomu "Lingwistyka przestrzeni i ruchu"

Z przyjemnością udostępniamy elektroniczną wersję tomu "Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe" pod red. Pawła Rutkowskiego i Sylwii Łozińskiej.

Jest to publikacja na licencji Creative Commons Attribution – ShareAlike 4.0 International License. Umożliwia swobodne czytanie, drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści dzieła – z poszanowaniem praw autorskich i obowiązkiem poprawnego cytowania.

Licencja Creative Commons

Plik w formacie PDF jest elektroniczną wersją książki papierowej, którą można nabyć za pośrednictwem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Słowa kluczowe: