15 października 2015 r. – zaproszenie na wykłady o czeskim języku migowym

W dniach 26-30 października Pracownię Lingwistyki Migowej odwiedzą dr Andrea Hudáková i dr Lenka Okrouhlíková, badaczki komunikacji migowej z Uniwersytetu Karola w Pradze. Wygłoszą w tym czasie następujące wykłady:

- poniedziałek (26 X), g. 15.00-16.30: Czech Sign Language lexicography and dictionaries (1988-2015),
- poniedziałek (26 X), g. 16.30-18.00: University services for Deaf, hard of hearing and deafened students (with special focus on language services),
- środa (28 X), g. 15.00-16.30: The educational system for Deaf children in the Czech Republic (with special focus on language teaching),
- piątek (30 X), g. 11.30-13.00: Czech Sign Language – introduction and history (1787-1907),
- piątek (30 X), g. 13.15-14.45: Czech school textbooks for Deaf students (with special focus on the latest innovations).

Liczba miejsc na wykładach jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najpilniejsze zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem (na adres plm@uw.edu.pl). Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski. Jeśli zainteresowanie udziałem wyrażą osoby głuche, zapewnione zostanie tłumaczenie na PJM. Chęć udziału w wykładach należy zgłosić NAJPÓŹNIEJ do 20 X.

Słowa kluczowe: