6 listopada 2015 r. – konferencja we Wrocławiu

24 października 2015 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego". Wśród prelegentów znaleźli się członkowie i współpracownicy PLM, którzy zaprezentowali następujące wystąpienia:

"Akwizycja języka migowego z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa teoretycznego" autorstwa Pawła Rutkowskiego,
"Nauczanie polskiego języka migowego jako pierwszego" autorstwa Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil,
"Perspektywa interkulturowa w badaniach użytkowników polskiego języka migowego" autorstwa Małgorzaty Talipskiej,
"Interkulturowość a nauczanie PJM jako obcego języka" autorstwa Joanny Łachety i Marcina Daszkiewicza.

Dr Paweł Rutkowski i dr Małgorzata Czajkowska-Kisil byli także członkami komitetu naukowego konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Słowa kluczowe: