18 marca 2016 r. – stypendium im. Humboldta dla prof. Christiana Rathmanna

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej po raz dziewiętnasty przyznała stypendia im. A. von Humboldta. Czterech wybitnych niemieckich naukowców przyjedzie do Polski realizować tu swoje projekty badawcze.

W tym wybitnym gronie znalazł się profesor Christian Rathmann z Uniwersytetu w Hamburgu, który podczas czteromiesięcznego pobytu stypendialnego w Warszawie będzie realizował projekt pt. „Language plasticity in PJM signers in the context of IS communication” we współpracy z dr. Pawłem Rutkowskim.

Więcej informacji tutaj.