Książki

  • 2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (red.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2876 stron, ISBN: 978-83-64111-49-5 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).
  • 2015: Paweł Rutkowski (red.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 143 strony, ISBN: 978-90-27242-59-4 (druk), 978-90-27268-49-5 (E-book).
  • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 stron, ISBN: 978-83-64111-12-9 (druk), 978-83-64111-85-3 (PDF). Pobierz PDF
  • 2013: Paweł Rutkowski (red.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, numer specjalny pisma Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 174 strony, ISSN: 1387-9316.