Ludzie

dr Małgorzata Czajkowska-Kisil

CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Na Wydziale Polonistyki UW obroniła pracę doktorską na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego.

Marcin Daszkiewicz

Głuchy od urodzenia, lektor PJM na Uniwersytecie Warszawskim oraz wykładowca bloku tematycznego „Kultura Głuchych” na Studiach Podyplomowych "Polski Język Migowy" na Wydziale Polonistyki UW.

Joanna Filipczak

Doktorantka Katedry Lingwistyki Formalnej Wydziału Neofilologii UW. Słysząca. Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć wykładników struktury informacyjnej zdania w PJM.

Michał Grojs

Głuchy od urodzenia, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

Monika Grojs

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych "Polski Język Migowy" przy Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz języka angielskiego.

Bernard Kinow

Student Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. CODA. Zainteresowania badawcze: gramatyka PJM, translatoryka migowa.

Dorota Lewandowska

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

Joanna Łacheta

Głucha od urodzenia, od 13 lat pracownik Instytutu Głuchoniemych (szkoły podstawowej i gimnazjum). Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW.

Joanna Łagodzińska

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

dr Sylwia Łozińska (Fabisiak)

Słysząca. Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej czasowników PJM. Zainteresowania badawcze: morfologia i semantyka języków migowych, badania diachroniczne i porównawcze w zakresie komunikacji wizualno-przestrzennej, poezja migowa.

Bartosz Marganiec

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Prezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych, organizator festiwali i konferencji związanych ze środowiskiem Głuchych.

Piotr Mostowski

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, lektor języka polskiego (ukończona specjalizacja glottodydaktyka polonistyczna). Słyszący, Polskiego Języka Migowego uczy się od 4 lat.

Marek Śmietana

Głuchy od urodzenia, konsultant gramatyczny w PLM, od wielu lat działacz w środowisku Głuchych.

Aneta Ulwańska

Głucha, konsultant gramatyczny i anotator w PLM.

Subscribe to Ludzie