Projekty

Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu PJM

"Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu polskiego języka migowego (PJM)" - projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Słowa kluczowe: 
Migający mózg

„Migający mózg. Konstrukcje klasyfikatorowe polskiego języka migowego z perspektywy neurobiologicznej” — roczny (2013) projekt finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu INTER.

korpus PJM

Pracownia Lingwistyki Migowej UW rozpoczęła badania korpusowe nad PJM. W tworzonym obecnie korpusie znajdą się nagrania Głuchych z całego kraju.

Słowa kluczowe: 
Przestrzeń i ruch w PJM

"Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w Polskim Języku Migowym" - grant Focus przyznany dr. Pawłowi Rutkowskiemu przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (numer grantu: 1/2009).

Słowa kluczowe: 
Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM

"Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM" - trzyletni (2012-2014) grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2011/01/M/H52/03661).

Słowa kluczowe: 
EuroSign Interpreter

Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej przystąpił do międzynarodowego projektu EuroSign Interpreter Project kierowanego przez Uniwersytet Sussex, Centre for Community Engagement i realizowanego w ramach unijnego programu Lifelong Learning Programme.

Słowa kluczowe: 
Subscribe to Projekty