Studia podyplomowe "Polski Język Migowy"

Serdecznie zapraszamy na V edycję studiów podyplomowych "Polski Język Migowy" prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe "Polski Język Migowy" skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich różnych kierunków, którzy posługują się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM). Ich celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu lektora lub tłumacza języka migowego, rozszerzanie wiedzy na temat słownictwa i gramatyki PJM oraz rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie komunikacji niesłyszących.

Program studiów, oprócz lektoratu języka migowego, obejmuje także zajęcia dotyczące m.in. językoznawstwa ogólnego, gramatyki opisowej PJM, psycholingwistyki rozwojowej, dydaktyki PJM, nauczania języka polskiego jako obcego, kultury i historii Głuchych. Łącznie jest to ponad 350 godzin zajęć.

Studia są otwarte także dla osób niesłyszących – zajęcia prowadzone są w większości w języku polskim i tłumaczone symultanicznie na PJM. Zajęcia prowadzone w języku migowym są tłumaczone na język polski.

Opis studiów:

tryb – zaoczny (sesje sobotnio-niedzielne)
metody zaliczenia – egzaminy teoretyczne i praktyczne, zaliczenia, egzamin dyplomowy
limit miejsc – 50
czas trwania – 3 semestry
termin rozpoczęcia – październik 2018 r.
koszt – 7 200 zł (2 400 zł za semestr)

Rekrutacja:
wymagane dokumenty – dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia
opis rekrutacji – rejestracja w systemie IRK, rozmowa kwalifikacyjna w celu sprawdzenia przygotowania językowego

Rejestracja na studia otwarta od 7 maja 2018 r.

Kontakt:
strona studiów
sppjm@uw.edu.pl
Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa