EuroSign Interpreter

EuroSign Interpreter

Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Pracownię Lingwistyki Migowej przystąpił do międzynarodowego projektu EuroSign Interpreter Project kierowanego przez Uniwersytet Sussex, Centre for Community Engagement i realizowanego w ramach unijnego programu Lifelong Learning Programme.

Słowa kluczowe: 
10-11 grudnia 2011 r. - spotkanie konsorcjum ESI

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie konsorcjum projektu EuroSign Interpreter, w którym uczestniczy nasza Pracownia.

Słowa kluczowe: 
Subscribe to EuroSign Interpreter